Komunikáciu a organizáciu zabezpečuje


Berlina, s.r.o.
Tichá 31, Bratislava 1
+421 2 207 83 555
office@berlina.sk

Registrácia individuálna a skupinová

Mgr. Katarína Záborská
zaborska@berlina.sk
+421 905 529 628

Komunikácia a organizačný manažment


Mgr. Linda Zatkalíková
zatkalikova@berlina.sk
+421 915 892 135

Ubytovanie individuálne a skupinové

Mgr. Zuzana Opoldusová
office@berlina.sk
+421 905 527 921

Komunikácia s partnermi

Dr. Katarína Šutovská, MBA
+421 915 728 903

Odborní garanti:


Odborný organizátor

Vedecký a programový výbor:


prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
(predseda výboru; vedecký tajomník Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
(predseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
(podpredseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
MUDr. Fedor Jagla, PhD.
MUDr. Mária Králová, CSc.
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
MUDr. Alojz Rakús
MUDr. Igor Riečanský, PhD.


Partneri podujatia


Platinový partner:


Zlatý partner:


Bronzový partner:


Partner plus:


Partner plus:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner bez vystavovateľskej plochy:


Mediálny partner: