INFORMÁCIE PRE PARTNEROV PODUJATIA


Ďakujeme všetkým zúčastneným partnerom za podporu odborného podujatia. 


FORMA PARTNERSTVA PODUJATIA

Platinové partnerstvo

s limitovaným počtom partnerov - dvaja

 • Platinový partner bude mať logo umiestnené na web stránke odborného podujatia http://neuropsychiatria.berlina.sk
 • Platinový partner bude mať logo umiestnené v e-mailingu a v printových pozvánkach, ktoré budú zasielané odborníkom. Platinový partner bude mať logo umiestnené v reklamných materiáloch kongresu. Logo platinového partnera bude prezentované v  prestávkach medzi jednotlivými sekciami odborného programu, logo platinového partnera bude umiestnené na roll-upoch v jednotlivých sálach počas odborného podujatia.
 • Platinový partner bude mať k dispozícii vystavovateľský priestor 10 m2. Vystavovateľský priestor si platinový partner bude vyberať na základe poradia poslaných prihlášok o platinovom partnerstve do spoločnosti Berlina, s.r.o.
 • Platinový partner má zabezpečenú voľnú registráciu pre max. 8  reprezentantov spoločnosti, ktorí budú mať prístup do všetkých priestorov počas kongresu a budú sa môcť zúčastniť všetkých aktivít, ktoré súvisia s kongresom. Ostatní reprezentanti spoločnosti budú povinní uhradiť účastnícky poplatok. Výška účastníckeho poplatku podujatia pre reprezentantov spoločnosti je 80 Euro. Registrácia je neprenosná.
 • Platinový partner bude mať možnosť umiestniť svoju jednu reklamu v printovom materiáli odborného podujatia na vonkajšej zadnej strane a na vnútornej zadnej strane programu podľa poradia prihláseného partnerstva.
 • Platinový partner má možnosť vložiť 1 marketingový materiál podľa svojho výberu do kongresových tašiek.
 • Odborná spoločnosť poskytne platinovému partnerovi priestor na odbornú prezentáciu a zároveň odbornú garanciu odbornej prezentácie v maximálnej dĺžke 75 min.

Zlaté partnerstvo  • Zlatý partner bude mať logo umiestnené na web stránke odborného podujatia http://neuropsychiatria.berlina.sk
  • Zlatý partner bude mať logo umiestnené v e-mailingu a v printových pozvánkach, ktoré budú zasielané odborníkom. Logo zlatého partnera bude prezentované v  prestávkach medzi jednotlivými sekciami odborného programu a bude umiestnené na roll-upoch v jednotlivých sálach počas odborného podujatia.
  • Zlatý partner bude mať k dispozícii vystavovateľský priestor 7 m2. Vystavovateľský priestor si zlatý partner bude vyberať na základe poradia poslaných prihlášok o zlatom partnerstve do spoločnosti Berlina, s.r.o.
  • Zlatý partner bude mať zabezpečenú voľnú registráciu pre max. 5  reprezentantov spoločnosti, ktorí budú mať prístup do všetkých priestorov počas kongresu a budú sa môcť zúčastniť všetkých aktivít, ktoré súvisia s kongresom. Ostatní reprezentanti spoločnosti budú povinní uhradiť účastnícky poplatok. Výška účastníckeho poplatku podujatia pre reprezentantov spoločnosti je 80 Euro. Registrácia je neprenosná.
  • Zlatý partner bude mať možnosť umiestniť svoju jednu reklamu v printovom materiáli odborného podujatia. O mieste umiestnenia reklamy v printovom materiáli rozhodne organizátor odborného podujatia.
  • Zlatý partner má možnosť vložiť 1 marketingový materiál podľa svojho výberu do kongresových tašiek.
  • Odborná spoločnosť poskytne zlatému partnerovi priestor na odbornú prezentáciu a zároveň odbornú garanciu odbornej prezentácie v max. dĺžke 45 min.
  • Upozorňujeme, že počet zlatých partnerov je limitovaný v celkovom počte 4. Ak bude počet zlatých partnerov naplnený, ďalšie prihlášky na zlaté partnerstvo nebudú akceptované. Za pochopenie vopred ďakujeme.
 • Strieborné partnerstvo


  • Strieborný partner bude mať logo umiestnené na web stránke odborného podujatia http://neuropsychiatria.berlina.sk
  • Strieborný partner bude mať logo umiestnené v e-mailingu a v printových pozvánkach, ktoré budú zasielané odborníkom. Logo strieborného partnera bude prezentované v  prestávkach medzi jednotlivými sekciami odborného programu a bude umiestnené na roll-upoch v jednotlivých sálach počas odborného podujatia.
  • Strieborný partner bude mať k dispozícii vystavovateľský priestor 5,5 m2. O umiestnení vystavovateľského priestoru strieborného partnera rozhodne organizátor podujatia.
  • Strieborný partner má zabezpečenú voľnú registráciu pre max. 4 reprezentantov spoločnosti, ktorí budú mať prístup do všetkých priestorov počas kongresu a budú sa môcť zúčastniť všetkých aktivít súvisiacich s kongresom. Ostatní reprezentanti spoločnosti budú povinní uhradiť účastnícky poplatok. Výška účastníckeho poplatku podujatia pre reprezentantov spoločnosti je 80 Euro. Registrácia je neprenosná.
  • Strieborný partner bude mať možnosť umiestniť svoju jednu reklamu v printovom materiáli odborného podujatia. O mieste umiestnenia reklamy v printovom materiáli rozhodne organizátor odborného podujatia.

  Bronzové partnerstvo


  • Bronzový partner bude mať logo umiestnené na web stránke odborného podujatia http://neuropsychiatria.berlina.sk
  • Bronzový partner bude mať logo umiestnené v e-mailingu a v printových pozvánkach, ktoré budú zasielané odborníkom. Logo bronzového partnera bude prezentované v  prestávkach medzi jednotlivými sekciami odborného programu a bude umiestnené na roll-upoch v  jednotlivých sálach počas odborného podujatia.
  • Bronzový partner bude mať k dispozícii vystavovateľský priestor 4 m2. O umiestnení vystavovateľského priestoru bronzového partnera rozhodne organizátor podujatia.
  • Bronzový partner má zabezpečenú voľnú registráciu pre max. 3  reprezentantov spoločnosti, ktorí budú mať prístup do všetkých priestorov počas kongresu a budú sa môcť zúčastniť všetkých aktivít súvisiacich so zjazdom. Ostatní reprezentanti spoločnosti budú povinní uhradiť účastnícky poplatok. Výška účastníckeho poplatku podujatia pre reprezentantov spoločnosti je 80 Euro. Registrácia je neprenosná.

  Partner plus


  • Partner plus bude mať logo umiestnené na web stránke odborného podujatia http://neuropsychiatria.berlina.sk
  • Partner plus bude mať logo umiestnené v e-mailingu a v printových pozvánkach, ktoré budú zasielané odborníkom. Logo partnera plus bude prezentované v  prestávkach medzi jednotlivými sekciami odborného programu a bude umiestnené na roll-upoch v jednotlivých sálach počas odborného podujatia.
  • Partner plus bude mať k dispozícii vystavovateľský priestor 3 m2. O umiestnení vystavovateľského priestoru partnera plus rozhodne organizátor podujatia.
  • Partner plus má zabezpečenú voľnú registráciu pre max. 2  reprezentantov spoločnosti, ktorí budú mať prístup do všetkých priestorov počas kongresu a budú sa môcť zúčastniť všetkých aktivít súvisiacich s kongresom. Ostatní reprezentanti spoločnosti budú povinní uhradiť účastnícky poplatok. Výška účastníckeho poplatku podujatia pre reprezentantov spoločnosti je 80 Euro. Registrácia je neprenosná.

  Partner podujatia


  • Partner plus bude mať logo umiestnené na web stránke odborného podujatia http://neuropsychiatria.berlina.sk
  • artner bude mať logo umiestnené v e-mailingu a v printových pozvánkach, ktoré budú zasielané odborníkom. Logo partnera bude prezentované v  prestávkach medzi jednotlivými sekciami odborného programu a bude umiestnené na roll-upoch v jednotlivých sálach počas odborného podujatia.
  • Partner bude mať k dispozícii vystavovateľský priestor 2 m2. O umiestnení vystavovateľského priestoru partnera rozhodne organizátor podujatia.
  • Partner má zabezpečenú voľnú registráciu pre max. 1  reprezentanta, ktorý bude mať prístup do všetkých priestorov počas kongresu a bude sa môcť zúčastniť všetkých aktivít súvisiacich s kongresom. Ostatní reprezentanti spoločnosti budú povinní uhradiť účastnícky poplatok. Výška účastníckeho poplatku podujatia pre reprezentantov spoločnosti je 80 Euro. Registrácia je neprenosná.

  Partner bez vystavovateľskej plochy


  • Partner plus bude mať logo umiestnené na web stránke odborného podujatia http://neuropsychiatria.berlina.sk
  • Partner bez vystavovateľskej plochy bude mať logo umiestnené na obrazovke vo vystavovateľských priestoroch.
  • Účastnícky poplatok reprezentanta nie je zahrnutý v partnerstve. Výška účastníckeho poplatku podujatia pre reprezentantov spoločnosti je 80 Euro. Registrácia je neprenosná.

  Odborní garanti:


  Odborný organizátor

  Vedecký a programový výbor:


  prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
  (predseda výboru; vedecký tajomník Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

  prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
  (predseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

  MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
  (podpredseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

  prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
  MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
  prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
  MUDr. Fedor Jagla, PhD.
  MUDr. Mária Králová, CSc.
  Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
  prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
  MUDr. Alojz Rakús
  MUDr. Igor Riečanský, PhD.


  Partneri podujatia


  Platinový partner:


  Zlatý partner:


  Bronzový partner:


  Partner plus:


  Partner plus:


  Partner podujatia:


  Partner podujatia:


  Partner podujatia:


  Partner podujatia:


  Partner podujatia:


  Partner podujatia:


  Partner bez vystavovateľskej plochy:


  Mediálny partner: