UBYTOVANIE

Skupinová registrácia ubytovania je možná tu.
V prípade otázok kontaktuje, prosím, Mgr. Katarínu Záborskú na zaborska@berlina.sk.
V prípade skupinovej rezervácie ubytovania platia podmienky uvedené v časti všeobecné obchodné podmienky pre rezerváciu ubytovania.Austria Trend Hotel
Detailné informácie o ubytovaní » tu «
VYPREDANÉ

Individuálna rezervácia ubytovania tu

( * Povinné údaje )

Vyberte si dátum ubytovania:

06.06.-07.06.2018
07.06.-08.06.2018
08.06.-09.06.2018
Vyberte hotel: (Cena je uvedená za ubytovanie na 1 noc vrátane raňajok)

Austria Trend Hotel

Daň za ubytovanie 1,70€ osoba/deň.
vypredané - Deluxe izba vrátane raňajok / počet osôb v izbe: 1
vypredané - Deluxe izba vrátane raňajok / počet osôb v izbe: 2


Cena za ubytovanie je vrátane DPH v zákonom stanovenej výške.
K cene za ubytovanie bude pripočítaná daň za ubytovanie na osobu/deň vo výške prislúchajúcej danej lokalite.


Údaje účastníka:

* Meno:

* Priezvisko:

   Titul:

* Telefón:

* E-mail:
Údaje sprevádzajúcej osoby:

Meno:

Priezvisko:
Údaje o právnickej osobe:
Vyplňte, ak má byť daňový doklad vystavený na firmu. Vyplňte aj v prípade, ak ubytovanie za Vás hradí iná spoločnosť.

Názov spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Kontaktná osoba:

E-mail kontaktnej osoby:

Telefón kontaktnej osoby:

Fakturačná adresa:
Vyplňte, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska.

Ulica, popisné číslo:

PSČ:

Mesto/Obec:

Štát:Súhlasím s vyhotovením elektronickej faktúry (v opačnom prípade nechajte políčko prázdne)Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami pre rezerváciu ubytovania spoločnosti Berlina pri on line registrácii na odborné podujatie VI. Neuropsychiatrický kongres , ktoré sa koná v termíne 7. - 9. jún 2018.Po stlačení tlačidla Pokračovať si následne skontrolujte Vaše údaje. Až potom Vám bude umožnené dokončíť registráciu.


Cena ubytovania nie je zahrnutá v registračnom poplatku. Vyberte si prosím zariadenie, ktoré máte uvedené na web stránke a vyplňte prosím základné údaje.
Platbu môžete uhradiť online kreditnými kartami alebo môžete zaplatiť priamo na účet spoločnosti Berlina bankovým prevodom.


Doplnkové služby v rámci ubytovania:

Doplnkové služby v rámci ubytovania ako minibar, extra stravovanie, alebo parkovanie ak nie je súčasťou ubytovania /informácie sú uvedené pri každom hoteli zvlášť), ktoré si objednáte, prosím uhraďte priamo na mieste Vášho pobytu na recepcii. Po Vašom príchode bude od Vás hotelový servis požadovať kreditnú kartu ako zábezpeku ostatných doplnkových služieb. Za Vaše pochopenie vopred ďakujeme.

Potvrdenie ubytovania:

Aby bolo ubytovanie potvrdené, je potrebné uhradiť celkovú sumu za ubytovanie. V prípade, že sumu za ubytovanie neuhradíte, Vaše ubytovanie Vám garantované nebude. Tieto podmienky sa vzťahujú na individuálnu a aj skupinovú registráciu. Posledný možný termín uhradenia ubytovania je 10.11.2018. Na ubytovanie sa vzťahujú storno podmienky ubytovania.

Storno podmienky ubytovania:

Storno podmienky nájdete v prílohe a odvíjajú sa od kapacitných podmienok ubytovacích zariadení.  

Zrušenie ubytovania a vrátenie finančných zdrojov:

Na zrušenie ubytovania sa vzťahujú storno podmienky ubytovania, ktoré sú platné pre individuálnu a aj skupinovú registráciu.

Upozorňujeme, že za vrátenie platby si vyhradzujeme právo účtovať + 10 Euro manipulačný poplatok za stornovanie jednej ubytovacej jednotky.
Za dátum zrušenia poskytnutej služby je dátum doručenia písomnej informácie o zrušení ubytovania, ktorý prosím posielajte na adresu Mgr. Opoldusová, office@berlina.sk.
Telefonické zmeny alebo storná nebudú akceptované.

Touto cestou prosíme účastníkov odborného zjazdu, aby nekontaktovali ubytovávacie zariadenia, ale sa obracali priamo na Berlinu, ktorá všetky Vaše žiadosti bude promptne vybavovať.

Platby: 

Platby môžete hradiť platobnou kartou alebo môžete zaplatiť priamo na účet spoločnosti:

Názov účtu: Berlina, s.r.o.
Registrácia: BA
Adresa sídla: Berlina, s.r.o., Donnerova7, 841 04 Bratislava/Karlova Ves, Slovensko
IČO: 50 122 681
DIČ: 2120182537
IČ DPH: SK2120182537
Adresa Banky: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK61 1100 0000 00294101 6126
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný Symbol: 18081
Správa pre prijímateľa: Vaše priezvisko a meno, rezervačný kód

Ihneď po registrácií je možná aj platba Online. Akceptované sú nasledovné platobné karty:


Poplatky banke hradené platiteľom objednanej služby, sú hradené platiteľom za danú služby. Poplatky banky príjemcu sú hradené príjemcom.

Odborní garanti:


Odborný organizátor

Vedecký a programový výbor:


prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
(predseda výboru; vedecký tajomník Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
(predseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
(podpredseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
MUDr. Fedor Jagla, PhD.
MUDr. Mária Králová, CSc.
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
MUDr. Alojz Rakús
MUDr. Igor Riečanský, PhD.


Partneri podujatia


Platinový partner:


Zlatý partner:


Bronzový partner:


Partner plus:


Partner plus:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner bez vystavovateľskej plochy:


Mediálny partner: