Sekcia abstraktyRegistrácia abstraktov je uzavretá

Témy podujatia VI. Neuropsychiatrický kongres

 • Neuropsychiatria demencií
 • Neuropsychiatrické aspekty cievnych mozgových príhod
 • Neuropsychiatrické aspekty extrapyramídových ochorení
 • Neuropsychiatria sclerosis multiplex
 • Genetické a imunologické aspekty neuropsychiatrie
 • Neuroendokrinológia
 • Neuropsychiatria autistického spektra
 • Neuropsychiatria detského veku
 • Paroxyzmálne neuropsychiatrické stavy
 • Sexuologická problematika v neuropsychiatrii
 • Neuropsychiatria traumatického a nádorového poškodenia nervového systému
 • Neuropsychológia a kognitívna neurológia
 • Neuropsychiatrické kazuistiky
 • Varia

Informácie pre abstrakty:

 1. Prihlasovanie a editácia abstraktov je otvorená do 18.5.2018 do 12:00 hod.
 2. V elektronickom formulári prosím:
  1. Zadajte tému abstraktu podľa vášho výberu
  2. Zadajte text abstraktu, ktorý má byť štruktúrovaný v nasledovnom poradí:
   1. Názov príspevku
   2. Autori: meno, priezvisko, názov pracoviska
   3. Vyberte typ príspevku, ktorý preferujete (ikonka na vybratie) prednáška, e-poster, vyzvaná prednáška, bez preferencie
   4. Text abstraktu: úvod-cieľ-metodika-výsledky-záver (poďakovanie) s maximálnym počtom znakov 2300 včetne medzier

Technické informácie k zasielaniu abstraktov:

Po vyplnení registračných údajov si automaticky vygenerujete vlastné heslo.
Pomocou tohto hesla sa budete môcť kedykoľvek prihlásiť do online formulára k zaslaniu abstraktu. 
Vo svojom profile budete môcť pridať viacero abstraktov na jedného prezentujúceho autora. 
Vo Vašich abstraktoch môžete až do dátumu uzávierky abstraktov robiť zmeny a úpravy. 
V prípade akýchkoľvek doplňujúcich informácií nás, prosím, neváhajte kontaktovať na adrese 
Mgr. Zuzana Opoldusová: opoldusova@berlina.sk, t.č.: +421 905 527 921


Upozorňujeme:

Termín uzávierky abstraktov je 18.5.2018 do 12:00. 
Systém sa o 12.00 hod. uzavrie a po tomto termíne nebude možné prijímať žiadne ďalšie abstrakty.
Pod svojím heslom budete mať možnosť kedykoľvek upravovať Vaše abstrakty až do termínu uzávierky.

Informácie o prijatí/neprijatí abstraktu:

Informácia o prijatí abstraktu a o jeho zaradení do orálnej alebo e-posterovej sekcie bude autorom abstraktov zaslaná e-mailom do 2 týždňov od uzavretia prijímania abstraktov.

Odborní garanti:


Odborný organizátor

Vedecký a programový výbor:


prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
(predseda výboru; vedecký tajomník Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
(predseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
(podpredseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
MUDr. Fedor Jagla, PhD.
MUDr. Mária Králová, CSc.
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
MUDr. Alojz Rakús
MUDr. Igor Riečanský, PhD.


Partneri podujatia


Platinový partner:


Zlatý partner:


Bronzový partner:


Partner plus:


Partner plus:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner bez vystavovateľskej plochy:


Mediálny partner: