Odborný program


Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené CME kredity.
Odborný program bude zverejnený v momente ukončenia aktívneho prihlasovania abstraktov, ktoré je možné do termínu 15.5.2018.

Témy podujatia VI. Neuropsychiatrický kongres

 • Neuropsychiatria demencií
 • Neuropsychiatrické aspekty cievnych mozgových príhod
 • Neuropsychiatrické aspekty extrapyramídových ochorení
 • Neuropsychiatria sclerosis multiplex
 • Genetické a imunologické aspekty neuropsychiatrie
 • Neuroendokrinológia
 • Neuropsychiatria autistického spektra
 • Neuropsychiatria detského veku
 • Paroxyzmálne neuropsychiatrické stavy
 • Sexuologická problematika v neuropsychiatrii
 • Neuropsychiatria traumatického a nádorového poškodenia nervového systému
 • Neuropsychológia a kognitívna neurológia
 • Neuropsychiatrické kazuistiky
 • Varia


Odborní garanti:


Odborný organizátor

Vedecký a programový výbor:


prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
(predseda výboru; vedecký tajomník Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
(predseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
(podpredseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
MUDr. Fedor Jagla, PhD.
MUDr. Mária Králová, CSc.
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
MUDr. Alojz Rakús
MUDr. Igor Riečanský, PhD.


Partneri podujatia


Platinový partner:


Zlatý partner:


Bronzový partner:


Partner plus:


Partner plus:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner bez vystavovateľskej plochy:


Mediálny partner: