Registrácia


Pre skupinovú registráciu s počtom účastníkov nad 5 prosím kontaktujte Mgr. Katarínu Záborskú, zaborska@berlina.sk.
Bude Vám zaslaný formulár pre skupinovú registráciu a podmienky v rámci skupinovej registrácie.
Formulár si môžete stiahnuť aj na nasledovnej linke.


Registračné poplatky

Online registrácia
do 28.5.2018


80 € - Člen Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS

80 € - Člen Slovenskej neurologickej spoločnosti

80 € - Člen Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

80 € - Člen Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu

100 € - Účastník podujatia

60 € - Študent/PhD. študent

60 € - Sprevádzajúca osoba

50 € - Mladý člen (do 35 rokov) Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS

50 € - Mladý člen (do 35 rokov) Slovenskej neurologickej spoločnosti

50 € - Mladý člen (do 35 rokov) Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

50 € - Mladý člen (do 35 rokov) Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu

Registrácia
na mieste podujatia


100 € - Člen Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS

100 € - Člen Slovenskej neurologickej spoločnosti

100 € - Člen Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS

100 € - Člen Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu

120 € - Účastník podujatia

80 € - Študent/PhD. študent

80 € - Sprevádzajúca osoba

Čo obsahuje registračný poplatok


  • Kongresové materiály
  • Vstup do kongresových priestorov
  • Vstup do vystavovateľských priestorov
  • Občerstvenie v rámci Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa vzťahuje na vzdelávacie podujatie, ktorému boli pridelené CME kredity

Registrujte sa, prosím, tu

( * Povinné údaje )

Údaje účastníka:

* Meno:

* Priezvisko:

   Titul:

Číslo SLK:

* Telefón:

* E-mail:
Údaje sprevádzajúcej osoby:

Sprevádzajúca osoba je partner, partnerka, ktorá za zúčastní odborného podujatia, avšak nebude mať prístup do kongresových priestorov, výlučne do vystavovateľských priestorov a bude sa môcť zúčastniť ostatného programu podujatia.

Meno:

Priezvisko:
Údaje o právnickej osobe:
Vyplňte, ak má byť daňový doklad vystavený
na firmu. Vyplňte aj v prípade, ak registračný poplatok za Vás hradí iná spoločnosť.

Názov spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Kontaktná osoba:

E-mail kontaktnej osoby:

Telefón kontaktnej osoby:

Adresa Vášho trvalého bydliska:

* Ulica, popisné číslo:

* PSČ:

* Mesto/Obec:

* Štát:
Adresa Vášho pracoviska:

* Ulica, popisné číslo:

* PSČ:

* Mesto/Obec:

* Štát:

Fakturačná adresa:
Vyplňte, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska.

Ulica, popisné číslo:

PSČ:

Mesto/Obec:

Štát:Poplatok za registráciu:

80€ - Člen Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS
140€ - Člen Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a sprevádzajúca osoba (80Eur + 60Eur)
80€ - Člen Slovenskej neurologickej spoločnosti
140€ - Člen Slovenskej neurologickej spoločnosti a sprevádzajúca osoba (80Eur + 60Eur)
80€ - Člen Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
140€ - Člen Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a sprevádzajúca osoba (80Eur + 60Eur)
100€ - Účastník podujatia
160€ - Účastník podujatia a sprevádzajúca osoba (100Eur + 60Eur)
60€ - Študent/PhD. študent
80€ - Člen Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu
140€ - Člen Spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu a sprevádzajúca osoba (80Eur + 60Eur)
50€ - Mladý člen (do 35 rokov) Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS
50€ - Mladý člen (do 35 rokov) Slovenskej neurologickej spoločnosti
50€ - Mladý člen (do 35 rokov) Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
50€ - Mladý člen (do 35 rokov) Spoločnosti pre vyššie funkcie mozguPoplatky za registráciu sú konečné a sú vrátane DPH v zákonom stanovenej výške.


Súhlasím s vyhotovením elektronickej faktúry (v opačnom prípade nechajte políčko prázdne)Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Berlina pri on line registrácii na odborné podujatie VI. Neuropsychiatrický kongres , ktoré sa koná v termíne 7. - 9. jún 2018.Po stlačení tlačidla Pokračovať si následne skontrolujte Vaše údaje. Až potom Vám bude umožnené dokončíť registráciu.
Poslaním tejto prihlášky súhlasím, aby spoločnosť Berlina, s.r.o. so sídlom Donnerova 7, 841 04 Bratislava,
spracovávala moje osobné údaje na účely súvisiace s uvedeným odborným podujatím po nevyhnutnú dobu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Zásady ochrany osobných údajov.


Registrácia na podujatie a rezervácia ubytovania budú akceptované iba formou vyplnenia elektronického formulára.
Až po zaplatení čiastky za Vami vybrané ubytovanie na účet spoločnosti Berlina, s.r.o. máte zabezpečené Vami vybrané ubytovanie.
Na ubytovanie sa vzťahujú storno podmienky, ktoré môžete nájsť v podmienkach pre rezerváciu ubytovania.
Prosím, prečítajte si ich. Ďakujeme.


Bankové spojenie

Platbu prosím uhraďte na:

Názov účtu: Berlina, s.r.o.
Registrácia: BA
Adresa sídla: Berlina, s.r.o., Donnerova7, 841 04 Bratislava/Karlova Ves, Slovensko
IČO: 50 122 681
DIČ: 2120182537
IČ DPH: SK2120182537
Adresa Banky: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IBAN: SK61 1100 0000 00294101 6126
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný Symbol: 18080
Správa pre prijímateľa: Vaše priezvisko a meno, rezervačný kód

Ihneď po registrácií je možná aj platba Online. Akceptované sú nasledovné platobné karty:


Na registráciu sa vzťahujú 100 % storno poplatky. Cena účastníckeho poplatku je konečná.


Odborní garanti:


Odborný organizátor

Vedecký a programový výbor:


prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
(predseda výboru; vedecký tajomník Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
(predseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

MUDr. Radovan Hrubý, PhD.
(podpredseda Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS)

prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
MUDr. Fedor Jagla, PhD.
MUDr. Mária Králová, CSc.
Doc. MUDr. Michal Minár, PhD.
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
MUDr. Alojz Rakús
MUDr. Igor Riečanský, PhD.


Partneri podujatia


Platinový partner:


Zlatý partner:


Bronzový partner:


Partner plus:


Partner plus:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner podujatia:


Partner bez vystavovateľskej plochy:


Mediálny partner: